تا شقایق هست زندگی باید کرد

جملات ناب

 

فراموش كردن آنهايي كه يك روز سازنده لحظه هاي شادي تو بودند يعني زندگي در تاريكي و تنهايي است بيائيد یاد خداوند را در تمام لحظه هاي زندگي و دوستان خوب را در قلب خود زنده نگه داريم

 

به همه عشق بورز به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچكس بدي مكن

 

مشكلات و سختي هاي زندگي براي انسانهاي با اراده بي معناست

 

 گذشته خود را همواره چراغ راه آينده خويش قرار دهيد

 

اول حقايق را به دست بياور بعد هر قدر كه دوست داري آنها را تغيير بده

 

اگر آرزوي بزرگي داري ملزم به داشتن اراده بزرگ نيز هستي

 

اولين ديدار مهمترين ديدار است كه چرا كه تصوير ما براي هميشه ثبت خواهد شد

 

اميد نيروي شگرفي است كه دنيا را زنده نگاه مي دارد

 

عشق بدون هجران و درد لذتي ندارد

 

از كينه توزي ثمره اي حاصل نمي شود اما از مهر و محبت باغ زندگي سرسبز ميگردد

 

اخلاق و عدالت بدون ايمان مذهبي مثل اسكناس بدون پشتوانه است

 

اگر خورشيد گوهر پرفروغ سپهر است محبت خورشيد معناي زندگي است كه بدون آن نمي توان زيست زندگي يعني درك زيبايي هاي جهان زندگي يعني تكثير ثروتي عظيم به نام محبت

 

بخشيدن يكي از اساسي ترين شرايط خوشبخت زيستن است

 

اميد در زندگي بشر آن قدر اهميت دارد كه بال براي پرنده

 

هر كس توكل به رحمت خدا داشته باشد به آرزوي خود ميرسد

 

فرصت طلايي آينده را به خوشي زودگذر و فاني امروز از دست ندهيد0

 

مهرباني باغ سبزي است كه از روزنه پنجره ها بايد ديد مهربانا مگذار لحظه اي روزنه پنجره ها بسته شود

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۰ آبان۱۳۸۶ساعت 8:34  توسط شقایق  |